Home » Y tế thế giới » Độ nguy hiểm của virus Ebola

Tiếp xúc gần với bất kỳ loại dịch, chất tiết nào của bệnh nhân Ebola đều có thể bị lây. Tuy nhiên, virus này không phát tán qua không khí.

ebola22-1407817504

Không có bình luận nào...Hãy cho chúng tôi 1 ý kiến!