Home » Nha khoa » Làm răng sứ có đau không?

Đối với những răng đã lấy tuỷ, cần làm răng sứ để bảo vệ thì làm răng sứ không đau.

Đối với những răng còn tuỷ, khi làm răng sứ giai đoạn đầu sẽ hơi ê.

Tuy nhiên, bạn yên tâm vì nha sĩ sẽ gây tê vào giai đoạn này, giúp cho bạn không bị ê khi làm răng sứ.

Không có bình luận nào...Hãy cho chúng tôi 1 ý kiến!