Sinh 11 Bài 5: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật | Hay nhất Giải bài tập Sinh học 11

I. VAI TRÒ SINH LÝ CỦA NGUYÊN TỐ NITƠ

Nitơ là một nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu của thực vật. Nitơ được rễ cây hấp thụ ở dạng NH4 + và NO3 – .

Nitơ có vai trò quan trọng với thực vật. Nitơ giúp cây sinh trưởng và tăng trưởng

– Vai trò cấu trúc :

+ Nitơ tham gia cấu trúc nên những phân tử prôtêin, enzim, côenzim, axit nucleic, diệp lục, ATP, …
+ Thiếu nitơ làm giảm quy trình tổng hợp prôtêin, từ đó sự sinh trưởng của những cơ quan bị giảm, lá Open màu vàng nhạt .
– Vai trò điều tiết
Nitơ là thành phần cấu trúc của prôtêin – enzim, côenzim và ATP. Vì vậy, nitơ tham gia điều tiết những quy trình trao đổi chất trong khung hình thực vật trải qua hoạt động giải trí xúc tác, phân phối nguồn năng lượng và điều tiết trạng thái ngậm nước của những phân tử prôtêin trong tế bào chất .

II. QUÁ TRÌNH ĐỒNG HÓA NITƠ Ở THỰC VẬT

Rễ cây hấp thu nitơ ở dạng NH4 + ( dạng khử ) và NO3 – ( dạng ôxi hóa ) từ đất, nhưng nitơ trong những hợp chất hữu cơ cấu thành khung hình thực vật chỉ sống sót ở dạng khử. Do vậy cần có quy trình đồng điệu nitơ, để cây hoàn toàn có thể sử dụng được nitơ lấy được từ đất .
Sự đồng điệu nitơ trong mô thực vật gồm 2 quy trình : khử nitrat và đồng nhất amôni .

1. Quá trình khử nitrat

– Đó là quy trình chuyển hóa NO3 – thành NH4 + theo sơ đồ sau :

NO3- (nitrat) → NO2- (nitrit) → NH4+ (amôni)

– Mo và Fe hoạt hóa những enzim tham gia vào quy trình khử trên .
– Quá trình khử nitrat thành amôni được triển khai trong mô rễ và mô lá

2. Quá trình đồng hóa NH4+ trong mô thực vật

Trong mô thực vật sống sót 3 con đường link NH4 + với những hợp chất hữu cơ :
– Amin hóa trực tiếp những axit xêtô ( Axit xêtô + NH4 + → Axit amin
Ví dụ : Axit α – xêtôglutaric + NH4 + → Axit glutamic
– Chuyển vị amin ( Axit amin + Axit xêtô → Axit amin mới + Axit xêtô mới
Ví dụ : Axit glutamic + Axit pyruvic → Alanin + Axit α – xêtôglutaric

– Hình thành amit : Đó là con đường liên kết NH4+ vào axit amin đicacbôxilic (Axit amin đicacbôxilic + NH4+ → Glutamin

Sự hình thành amit có ý nghĩa sinh học quan trọng :
– Đó là cách giải độc NH4 + tốt nhất ( chất này tích góp lại gây độc cho tế bào )
– Amit là nguồn dự trữ NH4 + cho những quy trình tổng hợp axit amin trong khung hình thực vật khi thiết yếu .

TIN LIÊN QUAN

11 loại thực phẩm giàu dinh dưỡng nhất trên hành tinh

kienthuc

Các loại hạt dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe

kienthuc

Dinh dưỡng cho người bệnh tiểu đường: Nên ăn gì và kiêng gì?

kienthuc