Chất dinh dưỡng trong đất được giữ lại ở đâu?

Trong quá trình phát triển cây trồng cần được cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng thiết yếu để có thể phát triển một cách toàn diện, cho năng suất, chất lượng cao. Vậy Chất dinh dưỡng trong đất được giữ lại ở đâu?

Câu hỏi:

Chất dinh dưỡng trong đất được giữ lại ở đâu ?
A. Keo đất

B. Keo đất và dung dịch đất.

C. Dung dịch đất .
D. Tất cả những loại hạt có trong đất .

Đáp án đúng B.

Chất dinh dưỡng trong đất được giữ lại ở keo đất và dung dịch đất do keo đất có khả năng trao đổi ion ở lớp ion khuếch tán với các ion của dung dịch đất và dung dịch đất có các phần tử nhỏ, hạn chế sự rửa trôi của chúng dưới tác động của nước mưa, nước tưới.

Lý giải việc chọn đáp án B là đáp án đúng do:

Đất trồng là lớp mặt phẳng tơi xốp của vỏ Trái Đất, trên đó thực vật có năng lực sinh sống và sản xuất ra mẫu sản phẩm. Đất trồng là mẫu sản phẩm đổi khác của đá dưới ảnh hưởng tác động của những yếu tố khí hậu, sinh vật và con người .
Keo đất là những phân tử có kích cỡ khoảng chừng dưới 1 μm, không hoà tan trong nước mà ở trạng thái huyền phù. Cấu tạo của keo đất gồm có mỗi một hạt keo có một nhân .

Lớp phân tử nằm ngoài nhân phân li thành các ion và tạo ra lớp ion quyết định điện. Phía ngoài lớp ion quyết định điện là lớp ion bù (gồm 2 lớp: lớp ion bất động và lớp ion khuếch tán) mang điện trái dấu với lớp ion quyết định điện.

Trong đó nhân nằm trong cùng của keo đất gồm những chất parafin ; Lớp ion quyết định hành động điện tích của keo đất ; lớp ion bất động mang điện trái dấu với lớp ion quyết định hành động điện ; Lớp ion khuếch tán mang điện trái dấu với lớp ion quyết định hành động điện, và trao đổi ion với dung dịch đất .
Keo đất có năng lực trao đổi ion ở lớp ion khuếch tán với những ion của dung dịch đất. Đây chính là cơ sở của sự trao đổi dinh dưỡng giữa đất và cây xanh .
Khả năng hấp thụ của đất là năng lực đất giữ lại những chất dinh dưỡng, những thành phần nhỏ ; hạn chế sự rửa trôi của chúng dưới tác động ảnh hưởng của nước mưa, nước tưới .

TIN LIÊN QUAN

Người tập gym nên ăn gì để tăng cân tăng cơ nhanh chóng, hiệu quả?

kienthuc

5 chất dinh dưỡng cần thiết cho chế độ ăn uống cân bằng mùa đông

kienthuc

Chế độ ăn cho người tập Gym muốn tăng cân?

kienthuc