Home » Posts tagged with "bệnh viêm da lạ"

Posts tagged with "bệnh viêm da lạ"

Công bố tên gọi của căn bệnh viêm da lạ

Công bố tên gọi của căn bệnh viêm da lạ

Apr. 24 | Hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế đã công bố tên gọi chính thức căn bệnh lạ ở huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi là “Hội chứng viêm dày sừng da bàn tay, bàn chân”. Theo các chuyên gia phòng chống độc...