Home » Posts tagged with "chảy nước mũi"

Posts tagged with "chảy nước mũi"

Kinh giới – Thuốc quý của mọi nhà

Kinh giới – Thuốc quý của mọi nhà

Apr. 13 | Kinh giới vừa là rau gia vị vừa là cây thuốc dùng làm thuốc chữa bệnh thì lấy cả cây trừ rễ. Khi cây kinh giới bắt đầu nở hoa, nhổ cả cây, cắt bỏ rễ, đem phơi hoặc sấy khô. Theo sách thuốc...