Home » Posts tagged with "dương vật"

Posts tagged with "dương vật"

Vì sao “cậu bé” lại bị ngứa?

Vì sao “cậu bé” lại bị ngứa?

Apr. 20 | Nếu không chú ý vệ sinh, dương vật có thể bị nhiễm bệnh, bị kích thích và gây viêm. Tại sao lại bị ngứa? Dựa trên vị trí chính xác của chỗ ngứa, có hai tình trạng có thể xảy ra: Nếu chỗ ngứa...