Home » Posts tagged with "gan nhiễm mỡ"

Posts tagged with "gan nhiễm mỡ"

Cây nắp ấm trị gan nhiễm mỡ

Cây nắp ấm trị gan nhiễm mỡ

Apr. 14 | Nắp ấm còn có tên cây bình nước, nắp bình cất, nắp nước, trư lung thảo, bình nước kỳ quan, cây bắt mồi, trư tử lung (Trung Quốc). Tên khoa học: Nepenthes mirabilis (Lour.) Druce. Thuộc họ nắp ấm Nepenthaceae. Theo...