Home » Posts tagged with "hắc lào"

Posts tagged with "hắc lào"

Kinh nghiệm dùng trầu chữa bệnh

Kinh nghiệm dùng trầu chữa bệnh

Apr. 15 | Trầu còn có tên trầu không, trầu cay, trầu hương. Tên Hán là Phù lưu, Thược tương. Tên khoa học Piper Belte. Họ hồ tiêu. Trầu có vị cay nồng, tính ấm. Vào 3 kinh phế, tỳ, vị. Trầu có tính năng hạ...