Home » Posts tagged with "implant euroteknika"

Posts tagged with "implant euroteknika"

Hệ thống implant euroteknika (France)

Hệ thống implant euroteknika (France)

Apr. 18 | IMPLANT NATURA Implant Natura thuộc dạng implant 2 thì; dựa trên những nghiên cứu khoa học gần đây nhất trong ngành implant cho thấy rằng nó sẽ hạn chế tình trạng tiêu xương và giúp implant ổn định ban đầu...