Home » Posts tagged with "loãng xương"

Posts tagged with "loãng xương"

Phụ nữ mãn kinh sớm tăng gấp 2 lần nguy cơ loãng xương

Phụ nữ mãn kinh sớm tăng gấp 2 lần nguy cơ loãng xương

Apr. 28 | Phụ nữ mãn kinh sớm tăng gấp gần 2 lần khả năng bị loãng xương sau này. Nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng phụ nữ mãn kinh sớm tăng gấp gần 2 lần khả năng bị loãng xương sau này. Ngoài ra, các nhà...