Home » Posts tagged with "Miếng trám"

Posts tagged with "Miếng trám"

Khả năng đáp ứng thuốc tẩy trắng của từng cá nhân

Khả năng đáp ứng thuốc tẩy trắng của từng cá nhân

Apr. 16 | Thống kê cho thấy 95% dân số đáp đứng rất tốt với chất tẩy trắng răng và đạt được màu sắc mong muốn. Và còn 5% không may mắn là sẽ đáp ứng chậm hoặc đáp ứng không đáng kể với thuốc. Đa...