Home » Posts tagged with "phục hình cố định"

Posts tagged with "phục hình cố định"

Trẻ hơn nhờ răng mất đã phục hình

Trẻ hơn nhờ răng mất đã phục hình

Apr. 21 | Giải pháp Implant là một thành tựu khoa học cho phép phục hồi lại răng đã mất giống như răng thật. Khi một hay nhiều răng bị mất sẽ ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ của gương mặt, đồng thời gây...

Phục hình răng sứ cố định

Phục hình răng sứ cố định

Apr. 20 | Phục hình cố định là các loại phục hình – răng giả (mão – cầu răng sứ, mão – cầu răng kim loại…) được gắn cố định vào hàm, miệng người mang. Bao gồm các loại mão -cầu răng khác nhau như:...