Home » Posts tagged with "quai bị"

Posts tagged with "quai bị"

Lục thần hoàn chữa quai bị

Lục thần hoàn chữa quai bị

Apr. 23 | Mùa thu và mùa xuân, trẻ em rất dễ bị quai bị. Cách chữa đơn giản nhất là: mỗi ngày uống lục thần hoàn 3 lần, mỗi lần 5 -8 viên, đồng thời, mỗi ngày dùng 10 – 20 viên lục thần hoàn tán thành...