Home » Posts tagged with "Răng nanh"

Posts tagged with "Răng nanh"

Răng nanh ngầm – Có nên nhổ bỏ?

Răng nanh ngầm – Có nên nhổ bỏ?

Apr. 16 | Răng nanh (gọi là răng số 3), được gọi là mọc ngầm khi nó có trong xương hàm nhưng không mọc ra ngoài xương hàm. Khi khám trên lâm sàng không thấy có răng số 3. Trong số các răng ngầm, răng nanh ngầm...